Philosophy

 

One corner I One universe

Inspired by the Chinese philosophy  “one world in one flower”  The philosophy of YIYU is to create an universe through any corner designed,to provide a peaceful and inspirational space in life. A very corner a better place.
A very place with happier memories.

Founder

 

Yifeng Lin

 

Landscape Architect I RLA USA

Master in Landscape Architecture I GSD
Harvard University

Honorary Assistant Professor I Hong Kong University

 

Team

John Wang

Wendy Huang

Yizheng Tian

Dasiy Ng

Jing Sun

Xue Shen

Lingtien Wu

Shenfei Huang

Helen Chen

*Alex de Dios

*Daisy Lau

*Feile Cao

*Bebe Wu

*Alice Xue

*Cheng Hu

*Siyu Zhang

*Zhoufei Zhu

*Rachel Tan

*Qian Li

 *Cunming Wei

*Jiawen Chen

*Cheng He

*Qiaofan Wu

*Peiyun Wu

*Yuxuan Liu

*Lin Jiang

*Jianjun Li

*Hana Du

*Peddy Wang

*Qiwen Huang

*Tom Xu

*Xixi Sun

*Zhengbang Wang

*Boyi Lin

*Lin Huang

*Yuxin Wang

*our dear former YIYUers