Philosophy

 

One corner I One universe

Inspired by the Chinese philosophy  “one world in one flower”  The philosophy of YIYU is to create an universe through any corner designed,to provide a peaceful and inspirational space in life. A very corner a better place.
A very place with happier memories.

Founder

 

Yifeng Lin

 

Landscape Architect, ASLA

Master in Landscape Architecture, GSD,
Harvard University

Honorary Lecturer in Hong Kong University

 

Team

Alex de Dios

John Wang

Wendy Huang

Yizheng Tian

Dasiy Ng

Daisy Lau

Jing Sun

Xixi Sun

*Feile Cao

*Bebe Wu

*Alice Xue

*Cheng Hu

*Siyu Zhang

*Zhuzhou Fei

*Rachel Tan

*Qian Li

 *Cunming Wei

*Jiawen Chen

*Jianjun Li

*Hana Du

*Peddy Wang

*Qiwen Huang

*Tom Xu

*our dear former YIYUers