Philosophy

 

One corner I One universe

Inspired by the Chinese philosophy  “one world in one flower”  The philosophy of YIYU is to create an universe through any corner designed,to provide a peaceful and inspirational space in life. A very corner a better place.
A very place with happier memories.

Founder

 

Yifeng Lin

 

Landscape Architect, ASLA

Master in Landscape Architecture, GSD,
Harvard University

Honorary Lecturer in Hong Kong University

 

Team

John Wang

Wendy Huang

Yizheng Tian

Dasiy Ng

Jing Sun

Xue Shen

Lingtien Wu

Shenfei Huang

Helen Chen

*Alex de Dios

*Daisy Lau

*Feile Cao

*Bebe Wu

*Alice Xue

*Cheng Hu

*Siyu Zhang

*Zhoufei Zhu

*Rachel Tan

*Qian Li

 *Cunming Wei

*Jiawen Chen

*Cheng He

*Qiaofan Wu

*Peiyun Wu

*Yuxuan Liu

*Lin Jiang

*Jianjun Li

*Hana Du

*Peddy Wang

*Qiwen Huang

*Tom Xu

*Xixi Sun

*Zhengbang Wang

*Boyi Lin

*Lin Huang

*Yuxin Wang

*our dear former YIYUers